vasey

vasey

Regular price $23.00 Sale

small vase.

stoneware.white.